Feedback

Gevers Deynootplein

Den Haag

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Uitbreidingsplan Den Haag/Scheveningen

Architect Berlage legt in zijn stedenbouwkundige ontwerpen net na 1900 veel nadruk op het scheppen van een besloten stadsbeeld. De talloze in uitvoering zijnde incidentele deelplannen moeten volgens Berlage door middel van een duidelijk besloten stadsbeeld in een samenhangende compositie worden gevat. Hij gebruikt daarvoor diverse middelen, waarvan het vastleggen van de driedimensionale opbouw van het stadsplan de belangrijkste is. Niet alleen de plattegrond van het stratenplan met de rooilijnen legt hij vast, maar ook de ruimtelijke opbouw.

De perspectieftekening van het Gevers Deynootplein in Scheveningen is onderdeel van het door Berlage ontworpen Uitbreidingsplan voor Den Haag uit 1907-1911. Door middel van rechte straten en centrale pleinen ontstaat een efficiënte verkeersstructuur. Bovendien creëert hij hiermee ook een lange zichtlijn in de stad. Het breed en uitgestrekt opgezette plein schept overzicht. Het belang van het plein benadrukt hij door het ontwerp van een verhoogde balustrade en door de situering van openbare gebouwen aan het plein.

In 1911 wordt het uitbreidingsplan van Berlage door de gemeenteraad goedgekeurd. In grote lijnen heeft dit plan voor enkele decennia richting gegeven aan de groei van Den Haag. Van de door Berlage ontworpen bebouwing zoals een nieuw theater, badhuizen, scholen en een stadhuis wordt echter vrijwel niets uitgevoerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.