Feedback

Pendrecht

Rotterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Pendrecht

Kun je sociale verbondenheid realiseren door middel van een stedenbouwkundig ontwerp? Na 1945 krijgt het geloof in de maakbare samenleving vorm in de wijkgedachte. De Rotterdamse woonwijk Pendrecht biedt een overzichtelijke woonomgeving door de geleidelijke overgang tussen buurt, wijk, stadsdeel en grote stad.

Buurthuizen, kerken, scholen en winkels stimuleren saamhorigheid. Woningen voor echtparen, gezinnen, alleenstaanden en bejaarden bieden een leefomgeving ‘van wieg tot graf’ en bevorderen duurzame sociale relaties. Pendrecht heeft Nederland wereldberoemd gemaakt vanwege de ruimtelijke vormgeving van dit sociaal-maatschappelijk ideaal. Dit vooruitstrevende ontwerp is een belangrijk markeringspunt in een unieke Nederlandse planningstraditie die al met de zeventiende-eeuwse polders begint en in de twintigste eeuw zijn hoogtepunt bereikt.

De stedenbouwkundige studie voor Pendrecht is gemaakt in samenwerking met de architectengroep 'Opbouw' (de Rotterdamse groep van de afdeling Nederland van de Congrès Internationaux d' Architecture Moderne (CIAM) en maakt deel uit van een reeks studies voor de Rotterdamse stadsuitbreidingen Pendrecht en Alexanderpolder. Deze studies worden destijds gepresenteerd en besproken op CIAM-bijeenkomsten. In de ontwerpen wordt geëxperimenteerd met een hiërarchische opbouw van het plan: een aantal kleine wooneenheden die gezamenlijk een buurt vormen en een aantal buurten die gezamenelijk een wijk vormen.

Pendrecht I (1949) en II (1951) schakeren blokken laag- en middelhoogbouw, benadrukken de horizontale woning en situeren deze rondom centraal geplaatste openbare gebouwen en voorzieningen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.