Feedback

Stadhuisplein 1

Eindhoven

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Stadsuitbreiding Eindhoven

Tot ver in de twintigste eeuw vinden stadsuitbreidingen plaats als incidenten. Het zijn kleine uitbreidingen zonder samenhangende visie op de hele stad of het omliggende gebied. Stedenbouwkundige ontwerpers doen pogingen deze trend te doorbreken.

Stratenplannen, zo worden de kleine stadsuitbreidingen zonder breder kader wel genoemd. Langs de rand van een stad of een dorp wordt straat na straat ontwikkeld, waardoor de grens van de bebouwde kom langzaam opschuift. In Eindhoven worden op die wijze voormalige kleine kernen zoals Woensel, Stratum en Gestel in de eerste helft van de twintigste eeuw langzaam opgeslokt.

Dit regionaal plan voor Eindhoven dient meer richting te geven aan de praktijk van ad-hoc stedenbouw. Het is in 1930 ontworpen door de ambitieuze stedenbouwkundig ontwerper J.M. de Casseres. Het uitbreidingsplan van De Casseres is niet gebaseerd op onderzoek, maar is vooral een groeimodel van de stad.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.