Feedback

Coolsingel

Rotterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Raadhuis Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam besluit in 1909, op initiatief van de ambitieuze burgemeester A.R. Zimmerman, een nieuw stadhuis te laten bouwen aan de Coolvest. Deze voormalige stadssingel - die gedempt zal worden - moet door de bouw van het stadhuis en van het door het rijk ernaast te bouwen hoofdpostkantoor een representatieve boulevard worden.

Evers krijgt in 1910 de opdracht een voorontwerp te maken, zonder dat er op dat moment over het eventuele vervolg - prijsvraag of niet - een beslissing is genomen. In 1912 besluit men alsnog een besloten prijsvraag uit te schrijven waarbij de architecten zich moeten laten leiden door de plattegronden van het voorontwerp. Hierop worden ontwerpen ingezonden door J. Stuijt, W. Kromhout, C.B. van der Tak, K.P.C. de Bazel, M. Brinkman, de combinatie A. Otten-W.F. Overeijnder en Evers zelf. Op 5 juni 1913 besluit de gemeenteraad op voorstel van het college van B&W het ontwerp van Evers, met motto 'S.P.Q.R.', uit te laten voeren, nadat de jury nog geen keuze heeft willen maken tussen Evers' ontwerp en dat van Stuijt. Over de prijsvraag ontstaat veel ophef. Waarom is H.P. Berlage, de belangrijkste architect van dat moment, niet uitgenodigd? En waarom de keuze voor het ontwerp van Evers en niet voor de spraakmakende ontwerpen van De Bazel of Kromhout? De bouw stelt Evers vervolgens voor organisatorische problemen en vanaf 1914 moest hij de bouwdirectie delen met A.J.Th. Kok, architect bij gemeentewerken.

De eerste paal wordt op 12-8-1914 geslagen. Mede door leveringsproblemen ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog vordertde bouw soms maar traag. Op 1-9-1920 vindt de eerste zitting van de gemeenteraad plaats in het gebouw, dat nooit officieel zou worden geopend. De gehele inrichting, van meubels tot verlichting en uurwerken, en het decoratieprogramma van het gebouw worden eveneens door Evers ontworpen.

Lees meer over de achtergronden van het ontwerp en de maquettes.
En bekijk via de link rechtsboven op deze pagina foto's van tekeningen en modellen van Evers' ontwerp.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.