Feedback

Statenweg

Rotterdam

Georss_logo
Google-earth-icon
Add-to-my-tomtom

User Tags

1x gestemd

Gemeentelijke woningbouw Blijdorp

In de tweede helft van 1931 werkt J.J.P. Oud aan zijn laatste vooroorlogse project voor gemeentelijke woningbouw: een ontwerp voor in totaal 306 woningen in de vorm van negen langgerekte, vier verdiepingen tellende appartementsgebouwen van ieder drie woonlagen. Het leeuwendeel van de appartementen zijn arbeiderswoningen,  een achttiental eenverdiepingsgebouwen is specifiek bestemd voor bejaarden. Het ontwerp is geheel in overeenstemming met de uitgangspunten van het Nieuwe Bouwen, hoewel de meest militante architecten van die stroming mogelijk wel bezwaar zouden hebben tegen de privétuintjes op de begane grond.

Het bouwplan maakt deel uit van het in 1929 door Witteveen ontworpen uitbreidingsplan voor Blijdorp en is gesitueerd ten zuiden van het verbindingskanaal en ten westen van de vanuit de Schie doorgetrokken, nieuwe verbindingsweg richting Den Haag. Oud negeert, net als Van Tijen & Van der Vlugt in het nabijgelegen en eveneens onuitgevoerde gebleven bouwblok aan de Vroeselaan, de door Witteveen voor deze locatie voorgeschreven gesloten bouwblokken. Hij komt met een alternatieve verkaveling.

Zowel in stedenbouwkundige als woontechnische zin markeert Ouds plan een beslissende fase - het eindpunt - in het onderzoek naar de typologie en architectonische verschijningsvorm van het stedelijk bouwblok. Tegelijkertijd kan zijn plan voor Blijdorp worden beschouwd als een eigenzinnig commentaar op de grootschalige bouwprogramma's die door Van Tijen, Van den Broek, Merkelbach, Stam en Van Loghem vrijwel simultaan worden gemaakt.

In zijn ontwerp voor Blijdorp is Oud op zoek naar een aanvaardbaar compromis tussen het door Witteveen gewenste gesloten bouwblok en het principe van de strokenbouw. Hij ontwerpt een eenheid waarin straat en gemeenschappelijke tuin met elkaar werden gecombineerd en, samen met de voor- en achtergevels van de flatgebouwen, een gevarieerd straatbeeld opleveren. Omdat zijn negen blokken, (in tegenstelling tot die van Van Tijen) niet noord-zuid maar west-oost worden georiënteerd komen zijn tuinen op het zuiden te liggen. Die vormen dan ook, stedebouwkundig en woontechnisch gezien, de essentie van het Blijdorp-plan, zoals de verschillende, fraai gedetailleerde perspectieftekeningen illustreren. In zijn plan introduceert Oud een nieuwe typologie: die van het flatgebouw.
Hierin wordt een collectief trappenhuis gekoppeld aan individuele balkons. Alle woningen zijn via de trappenhuizen zowel naar de straat als de tuin ontsloten. Woonkamer en keuken zijn georiënteerd op de tuin. Het verkeer is opgenomen in de totale compositie van tuin en straat, en geen meter van de ruimte wordt onbenut gelaten.

Ouds ontwerp zal het uiteindelijk niet halen. Dat heeft niet alleen te maken met de hoge grondprijzen en met het opschroeven van de bouwvoorwaarden maar vooral met de gevolgen van de door Oud ontworpen nieuwe verkaveling. Zijn plan blijkt gewoon te duur voor de volkswoningbouw die in Blijdorp moet verrijzen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.