Feedback

User Tags

1x gestemd

Studieontwerp Eengezinswoning

Ontwerpers: Joost Baljeu

Rond 1960 werken de schilder Joost Baljeu en de architect Dick van Woerkom enkele jaren samen aan projecten waarin zij zoeken naar een synthese der kunsten. Schilderkunst en beeldhouwkunst zouden samen met architectuur een onlosmakelijk geheel moeten vormen. Uit dit gezamenlijke streven ontstaan diverse maquettes voor woonhuizen en atelierwoningen.

De samenwerkingsprojecten van Baljeu en Van Woerkom staan niet op zichzelf. Het werk kan gezien worden als een van de uitingen van het zoeken naar een geometrisch-abstracte kunst waar diverse kunstenaars voor en na de Tweede Wereldoorlog in Nederland zich mee bezig houden. Uit de artikelen die Baljeu publiceert blijkt dat hij goed het werk van voorgangers bestudeert. Hij schrijft over de vooroorlogse avant-garde stroming De Stijl, waar de schilder Piet Mondriaan en de architect J.J.P. Oud deel van uitmaakten. Met name samenwerkingsprojecten van de schilder Theo Van Doesburg met de architect Cornelis van Eesteren uit 1923 vormen voor hem een inspiratiebron.

In de praktijk stuit het streven van Baljeu en Van Woerkom naar synthese op praktische bezwaren van bijvoorbeeld opdrachtgevers. Daardoor zijn veel projecten niet gerealiseerd. Het onuitgevoerd ontwerp voor een eengezinswoning uit 1961 is opgebouwd uit vloeren, daken, wanden en gevels die langs en over elkaar heen schuiven. De maquette van beschilderd hout is meer een visualisering van een ruimte-constructie of een ruimtelijk schilderij dan een model van een uitvoerbaar huis.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit project.