Feedback

Luc Deleu

01-09-1944

Luc Deleu (1944) staat kritisch tegenover de bestaande architectuur, die dikwijls vanuit economische overwegingen ontstaat, en ontwikkelt onconventionele, provocerende ideeën en ontwerpen. Sinds 1995 werkt hij aan de stedenbouwkundige studie 'De Onaangepaste Stad'.

Luc Deleu studeert in 1969 aan het Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas in Brussel af als architect. In 1970 richt hij een eigen bureau op, TOP Office (Turn On Planning), een bureau voor stedenbouw en architectuur.

Deleu staat kritisch tegenover de bestaande architectuur, die dikwijls vanuit economische overwegingen ontstaat en ontwikkelt onconventionele, provocerende ideeën en ontwerpen. Met zijn werk legt hij de nadruk op de ethische kant van architectuur. Vanaf de oprichting van zijn bureau TOP Office werkt hij aan de uitbreiding van het gebruikelijke stedenbouwkundige concept tot een planologie die op wereldschaal functioneert, het 'orbanisme'. Architectuur dient hierbij als hulpmiddel om de ruimte op aarde beter te organiseren, comfortabeler en intenser te maken. Binnen dit concept blijft het individu belangrijk: het wonen in een leefbare omgeving en de vrijheid van het individu staan voor hem voorop.

Sinds 1995 werkt hij, samen met zijn bureau, aan 'De Onaangepaste Stad', een ontwerpmatige stedenbouwkundige studie. Op basis van een becijfering van de benodigde voorzieningen en stedelijke functies komt het bureau tot een onaangepaste ruimtelijke organisatie. Gebouwen kunnen worden losgekoppeld van hun functie. Er zijn bijvoorbeeld genoeg bioscopen voorzien, maar ze kunnen ook gebruikt worden als sportzaal of champignonkwekerij. 'De Onaangepaste Stad' komt tot stand in opeenvolgende fases. Na de eerder ontworpen wijken 'Brikabrak' (1998), 'Dinkytown' (1998-99) en 'Octopus' (1999), is 'Vipcity' de vierde etappe: een grote verkaveling voor 38.000 inwoners in vrijstaande woningen met een 7,5 km lange stads-as.

Deleu realiseert een aantal woningen in Nederland, waaronder Hotel Stok (1992), een woonhuis in Poortugaal nabij Rotterdam. In dezelfde plaats wordt een Driegeneratiewoning naar zijn ontwerp gebouwd. In Tervuren, België, is zijn Rode Woonhuis te vinden. Deleu heeft zich in 1988 beziggehouden met een alternatief gebruik van de Rotterdamse Hefbrug in verband met de komst van de spoortunnel onder de Maas in Rotterdam.

Comments

No comments on this designer yet.

Search