Feedback

J.P. Kloos

11-06-1905 - 08-08-2001

J.P. Kloos (1905-2001) is, na betrekkingen bij J. Duiker en W.M. Dudok, een overtuigd aanhanger van het Nieuwe Bouwen. Hij is vooral werkzaam is in de sociale sector en bouwt ziekenhuizen, scholen en woningen. 

J.P. Kloos wordt geboren in Schiedam. Na drie jaar HBS gaat hij in 1922 naar de MTS in Utrecht. In 1925 vervolgt hij zijn opleiding aan het VHBO in Amsterdam, waar hij overdag op het bureau van G.J. Langhout werkt aan het gebouw voor 'Eigen Hulp' aan de Rijnstraat.

In zijn functie als tekenaar/opzichter bij J. Duikers sanatorium 'Zonnestraal' (1927-1928) bekeert hij zich tot de Nieuwe Zakelijkheid. Het bewijs van de juistheid van deze wending wordt geleverd als hij in 1928 in dienst treedt bij W.M. Dudok. Kloos werkt tot 1932 voor Dudok aan het Collège Néerlandais van de Cité Universitaire in Parijs.

Terug in Nederland vestigt Kloos zich in 1932 als zelfstandig architect. Hij zoekt aansluiting bij Groep 32 en De 8, en vestigt zich in 1934 in Haarlem. Zijn Rijnlands Lyceum in Wassenaar (1937-1939) is een belangrijk eerste wapenfeit. In deze tijd werkt Kloos af en toe samen met stadgenoot G. Holt, o.a. bij de inzending op de Amsterdamse Raadhuisprijsvraag (1937).

Tijdens de oorlog is Kloos docent aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam onder leiding van Mart Stam, met wie Kloos veel architectonische opvattingen deelt. Na de oorlog ontwikkelt Kloos zich tot een van de meest vasthoudende en compromisloze architecten van de Nieuwe Zakelijkheid. Hij bouwt een omvangrijk oeuvre op in de sociale sector. In heel Nederland verrijzen projecten van zijn hand: ziekenhuizen, scholen, medisch kleuterdagverblijven, bejaardenhuizen en woningen.

Kloos tracht de omvang van zijn bureau zo veel mogelijk te beperken, om ook als vormgever de verantwoordelijkheid voor de architectuur te kunnen dragen. Bij enkele opdrachten zoekt hij, na de fase van het voorlopige ontwerp, samenwerking met bureaus van collega's, zoals Van Tijen, Boom, Posno, Romke de Vries, en ingenieursbureau Dwars, Heederik en Verhey N.V. Na 1975 past Kloos deze werkwijze consequent toe voor grote projecten, en fungeert zijn bureau als 'ontwerpcentrum'.

Naast zijn ontwerpwerkzaamheden is Kloos actief binnen vele studiecommissies, welstandcommissies en jury's en in het onderwijs. In 1952 is hij een van de oprichters van de Scholencommissie van de Union International des Architects (UAI), waarvoor hij aan vele buitenlandse congressen deelneemt. In 1982 ontvangt Kloos de BNA-kubus als 'een exponent van het Nieuwe Bouwen, die nimmer concessies doet aan de gekozen uitgangspunten en daardoor tot veel werk van onmiskenbare architectonische kwaliteit komt'.

Comments

No comments on this designer yet.

Search