Feedback

Team 10

01-01-1956

Team 10 bestaat uit een aantal kritische architecten uit verschillende Europese landen, die halverwege de jaren vijftig een belangrijke bijdrage leveren aan het debat over architectuur en stedenbouw.

De groep, voortgekomen uit de CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), bekritiseert de universele en technocratische benadering van de moderne stroming zoals die zich na de oorlog manifesteert, onder andere binnen CIAM zelf. Volgens Team 10 draagt een eenzijdige functionalistische benadering bij aan de vervreemding van de eigen woonomgeving. De mens, de gemeenschap, de wijk en de tradities stellen zij centraal in een architectuur die toch systematisch, technologisch gevormd en modern is.

Team 10 komt voort uit de groep die in 1956 het tiende CIAM congres organiseert. Onder hen zijn Peter en Alison Smithson, Jaap Bakema, Shadrach Woods en Georges Candilis. De eerste bijeenkomst onder de naam Team 10 vindt plaats in Bagnols-sur-Cèze, in 1960, de laatste in Lissabon in 1981, met nog maar vier deelnemers. 

Tijdens deze bijeenkomsten wordt elkaars werk bekritiseerd en worden discussies gevoerd over actuele thema's als de gelaagde stad en mobiliteit. De bijeenkomsten zijn dan ook belangrijk voor de ontwikkeling van het gedachtegoed van Team 10. In tegenstelling tot het bureaucratische en hiërarchisch gestructureerde CIAM, zijn de Team 10 bijeenkomsten informeel. Belangrijk is de groepsdynamiek op basis van confrontaties, affiniteiten en wederzijdse interesses. Deelnemers worden dan ook op persoonlijke titel uitgenodigd, en niet, zoals bij de CIAM, via een landenvertegenwoordiging. 

Lees meer over de ontstaansgeschiedenis en achtergronden van Team 10 in dit artikel.

Comments

No comments on this designer yet.

Search